Ksm Logo Komunalni Servisi Web

Rušenje objekata

Rušenje objekata uz odvoz šute i otpadnog građevinskog materijala u reciklažno dvorište. Iskopi bagerom: iskopi kanala (voda, struja, plin,  itd…), iskopi za kanalizaciju, odvoz i zbrinjavanje viška zemlje.

Podijelite objavu:

Povezane objave