Ksm Logo Komunalni Servisi Web

Novosti i objave

rušenje_objekata_kuća_odvoz_šute_građevinskog_materijala

Rušenje objekata

Rušenje objekata uz odvoz šute i otpadnog građevinskog materijala u reciklažno dvorište. Iskopi bagerom: iskopi kanala (voda, struja, plin,  itd…),

Vidi više
Iskopi Bagerom Ksm Sisak

Iskopi bagerom

Iskopi bagerom s odvozom iskopanog materijala. Pod usluge iskopa bagerom se podrazumijeva: iskopi kanala (voda, struja, plin,  itd…), iskopi za

Vidi više
Malciranje Komunalni Servisi Ksm Sisak

Usluga malčiranja

Dogovorite uslugu malčiranja vaših površina. U našoj ponudi uz uslugu malčiranja nudimo i usluge pripreme dobara za sjetvu (čišćenje polja,

Vidi više